O mnie

Adwokat Izabela Kosierb jest członkiem Izby Adwokackiej w Bydgoszczy oraz doktorem nauk prawnych. Posiada uprawnienia mediatora.

Adwokat Izabela Kosierb

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Bydgoszczy oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę doktorską na temat postpenalnych środków zabezpieczających, napisała pod kierunkiem naukowym dr. hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK w Toruniu.

Kancelarię adwokacką prowadzi od 2015 r.

Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa wykroczeń. Swoje zainteresowania naukowe rozwijała prowadząc zajęcia dydaktycznych, m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

W latach 2016-2021 pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

Zamiłowanie prawem zrodziło się z jej pasji do pomocy drugiemu człowiekowi, w myśl zasady „jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci”. Powyższe sprawia, że adwokat Izabela Kosierb do wszystkich swoich obowiązków podchodzi z pełnym zaangażowaniem, rzetelnością i skrupulatnością, a cechami, które ją charakteryzują są pracowitość i umiejętność słuchania.

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Kosierb zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług prawnych na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych.

Oferta Kancelarii ma charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta oraz specyfiki danej sprawy.


Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach:
 • prawo karne (w tym prawo karne gospodarcze, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń oraz prawo karne wykonawcze)
 • prawo cywilne (w tym m.in. sporządzanie i interpretacja umów, windykacja należności, dochodzenie odszkodowań)
 • prawo rodzinne (w tym dochodzenie alimentów, rozwody, separacje, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, podziały majątku wspólnego)
 • prawo spadkowe (w tym działy spadku)
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo administracyjne i sądowoadministracyjne
 • obsługa podmiotów gospodarczych
Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności poprzez:
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii
 • sporządzanie pism procesowych
 • reprezentowanie Klienta na każdym etapie postępowania, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed organami administracji i sądami administracyjnymi, a także w postępowaniach przedsądowych i egzekucyjnych,
 • uczestniczenie w procesie rokowań i negocjacji,
 • przygotowywanie umów, wewnętrznych aktów prawa pracy, polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
 • bieżącą obsługę prawną

Do pobrania

Dokumenty dostępne są w formacie DOC. Odpowiedni wzór pełnomocnictwa proszę wydrukować, własnoręcznie podpisać i przesłać lub dostarczyć do kancelarii.

pełnomocnictwo

Pobierz

upoważnienie do obrony

Pobierz

Kontakt

W sprawie ustalenia dogodnego terminu spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dane kontaktowe

 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Kosierb
 • ul. Kapuściska 13/29, 85-807 Bydgoszcz
 • NIP 554 274 84 30
 • + 48 692 934 321
 • kontakt@izabelakosierb.pl

Siedziba

Kancelaria zlokalizowana jest na parterze w bloku przy ul. Kapuściska 13, w bezpośrednim sąsiedztwie wydziałów Collegium Medicum oraz Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej Wyżyny, w odległości ok. 3 min. spacerem od przystanku tramwajowego Wojska Polskiego - Baczyńskiego (linia nr 8, 7) oraz przystanku autobusowego (linia nr 59, 61).